יום הזכרון לנספים בסודן 16 במאי 2007

62-sImg

תמונה 3 מ- 8