יום הזכרון לנספים בסודן 16 במאי 2007

61-sImg

תמונה 2 מ- 8