שירותי דת

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (28.03.2010): מינוי קייסים נוספים לקהילה האתיופית ( 20 בפברואר 2014 )

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2010/03/des1562.htm
החלטה מס. 1562 של הממשלה מיום .28.03.2010
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה : מינוי קייסים נוספים לקהילה האתיופית
מחליטים : א. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 477(ע23/) מיום 24.12.92 שעניינה דין וחשבון מסכם של הוועדה הבינמשרדית להסדרת שאלת הקייסים, להטיל על השר לשירותי דת להקצות 6.5 תקנים לטובת מינוי 13 קייסים חדשים בחצאי משרה אשר יתווספו ל44- קייסים […]

מידע שימושי

הרבנות הכירה בגיור – המדינה דורשת "ברית מילה חוזרת" ( 18 בפברואר 2014 )

זהו סיפור מוכר, על אישה שהתגיירה בבית דין מחמיר, הוכרה כיהודייה ברבנות ונישאה כדת משה וישראל, והנה יום אחד היא מגלה שמשרד הפנים מסרב לרשום אותה כיהודיה, דורש ממנה להעביר את בנה בן השנתיים גיור לחומרה, ואף לטבול בשנית במקווה לעיניי שלושה דיינים, מסיבות בירוקרטיות.
הפעם לא מדובר במישהי מאתיופיה, אך גם אין זה משנה. השיטה […]