פלשמורה

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (09.08.2005): משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה ( 20 בפברואר 2014 )

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/08/des4115.htm

החלטה מס. 4115 של הממשלה מיום 09.08.2005.
הממשלה ה – 30 אריאל שרון
נושא ההחלטה : משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה
מחליטים : בהמשך להחלטת הממשלה מס. 3368(אתפ/3) מיום 10 במארס 2005 ולדיון מיום 31.7.2005 בוועדת השרים לענין שארית יהודי אתיופיה (מס. אתפ/5) בהשתתפות ראש הממשלה:
1. להקצות בשנת 2006 סכום בסך 200 מליון ש"ח שיועבר לנושא הכפלת […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

דיווח בעניין העלאת הממתינים לעלייה מאתיופיה (06.03.2005) ( )

מתוך: http://www.pm.gov.il/PMO/vadot/ethiopia/des3356.htm
החלטה מס. אתפ2/ של ועדת שרים לענין שארית יהודי אתיופיה מיום 17.11.2004 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 06.03.2005 ומספרה הוא 3356(אתפ2/).
הממשלה ה – 30 אריאל שרון
נושא ההחלטה : דיווח בעניין העלאת הממתינים לעלייה מאתיופיה
מחליטים : א. לרשום את סיכום הדיון אשר התקיים בלשכת ראש הממשלה ביום 4.2.2004 כדלקמן:
"א. בהתאם […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (12.05.2009): קליטת בני העדה האתיופית ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des188.aspx
החלטה מס. 188 של הממשלה מיום 12.05.2009.
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: קליטת בני העדה האתיופית
מחליטים
בהמשך להחלטה מס' 3116 של הממשלה מיום 10 בפברואר 2008 (להלן – ההחלטה), שעניינה תכנית חומש לקליטת בני העדה האתיופית (להלן – התכנית), ובמטרה לאפשר את המשך מימושה בשנים 2009 ואילך, לקבוע כדלקמן:
1. לתקן את סעיף 8.1. להחלטה, ולקבוע את […]