סל קליטה

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (05.03.2007): תכנית כוללת לסיוע בקליטת עולים מאתיופיה ושילובם בחברה הישראלית ( 20 בפברואר 2014 )

החלטה מס. ע1/ של ועדת שרים לענייני עליה, קליטה ותפוצות מיום 05.03.2007 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 22.03.2007 ומספרה הוא 1457(ע1/).
הממשלה ה-31 אהוד אולמרט
 
נושא ההחלטה : תכנית כוללת לסיוע בקליטת עולים מאתיופיה ושילובם בחברה הישראלית
 
מחליטים : להקים ועדה בינמשרדית, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהרכב המנהלים הכלליים של המשרד […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (09.08.2005): משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה ( )

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/08/des4115.htm

החלטה מס. 4115 של הממשלה מיום 09.08.2005.
הממשלה ה – 30 אריאל שרון
נושא ההחלטה : משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה
מחליטים : בהמשך להחלטת הממשלה מס. 3368(אתפ/3) מיום 10 במארס 2005 ולדיון מיום 31.7.2005 בוועדת השרים לענין שארית יהודי אתיופיה (מס. אתפ/5) בהשתתפות ראש הממשלה:
1. להקצות בשנת 2006 סכום בסך 200 מליון ש"ח שיועבר לנושא הכפלת […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (12.05.2009): קליטת בני העדה האתיופית ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des188.aspx
החלטה מס. 188 של הממשלה מיום 12.05.2009.
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: קליטת בני העדה האתיופית
מחליטים
בהמשך להחלטה מס' 3116 של הממשלה מיום 10 בפברואר 2008 (להלן – ההחלטה), שעניינה תכנית חומש לקליטת בני העדה האתיופית (להלן – התכנית), ובמטרה לאפשר את המשך מימושה בשנים 2009 ואילך, לקבוע כדלקמן:
1. לתקן את סעיף 8.1. להחלטה, ולקבוע את […]

מידע שימושי

משפחת צ'קול יוצאת למחאה ( 15 בספטמבר 2013 )

משפחת צ'קול ועוד עשרות אנשים הגיעו הבוקר למחות מול משרדי הממשלה בירושלים על מצוקתה של המשפחה בהתמודדות עם אטימותה הנוראית של המערכת הביורקרטית, כי הגיעו מים עד נפש!