נוער בסיכון

זכויות

השירות לילד ולנוער במשרד העבודה והרווחה ( 4 ביולי 2013 )

פקידי סעד לילדים ונוער נותנים (במסגרת הרשויות המקומיות) טיפול בתוך הקהילה לילדים בסיכון ומפנים ילדים לפנימיות ולמשפחות אומנה, ומפעילים סמכויות נוספות להגנת ילדים מכוח חוק הנוער.
פרטי יצירת קשר: טלפונים תל אביב
מבחן נוער 03-5125542
ילד ונוער 03-5125508
טלפונים ירושלים
ילדים ונוער 02-6708157