משרד הקליטה

פרסומים

מנכ"לית האגודה למען יהודי אתיופיה: "נמשיך למחות עד שנקבל את הזכויות שמגיעות לנו" ( 10 במאי 2015 )

זיוה מקונן דגו, מנכ"לית האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, מתייחסת להפגנה שהתקיימה ב- 03.05.15 בכיכר רבין ומביעה את דעתה על נתניהו – "כדאי לראש הממשלה לא להבטיח הבטחות שהוא לא יוכל לקיים"

חברה אזרחית-קליטה ועלייה חינוך-דיור-רווחה-בריאות

מה שמשרד הקליטה לא יספר לכם על ה"דרך החדשה" ( 2 במרץ 2014 )

לאחרונה (9.2.2014) התקבלה החלטת ממשלה, אשר לפיה על משרד הקליטה תוטל האחריות לגבש מדיניות חדשה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. נשמע טוב, נשמע יפה. הנה למדינה אכפת מהמצב. עד כדי כך אכפת לה, שהיא מוצאת בפעם המי-יודע-כמה "דרך חדשה" לשמר אותו בדיוק כמו שהיה. את התנגדות האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה לשיטת הנצחת תלות […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (15.07.2010): תכנית חומש לסיוע לעולי אתיופיה ( 20 בפברואר 2014 )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1979.aspx
החלטה מס. ע/26 של ועדת שרים לענייני עלייה וקליטה מיום 30.06.2010 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 15.07.2010 ומספרה הוא 1979(ע/26).
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:
תכנית חומש לסיוע לעולי אתיופיה
מחליטים
לתקן את החלטת ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה מס' ע/18 מיום 17.5.10 ולנסחה מחדש כלדקמן:
בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3116 מיום […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (09.08.2005): משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה ( )

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/08/des4115.htm

החלטה מס. 4115 של הממשלה מיום 09.08.2005.
הממשלה ה – 30 אריאל שרון
נושא ההחלטה : משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה
מחליטים : בהמשך להחלטת הממשלה מס. 3368(אתפ/3) מיום 10 במארס 2005 ולדיון מיום 31.7.2005 בוועדת השרים לענין שארית יהודי אתיופיה (מס. אתפ/5) בהשתתפות ראש הממשלה:
1. להקצות בשנת 2006 סכום בסך 200 מליון ש"ח שיועבר לנושא הכפלת […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

דיווח בעניין העלאת הממתינים לעלייה מאתיופיה (06.03.2005) ( )

מתוך: http://www.pm.gov.il/PMO/vadot/ethiopia/des3356.htm
החלטה מס. אתפ2/ של ועדת שרים לענין שארית יהודי אתיופיה מיום 17.11.2004 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 06.03.2005 ומספרה הוא 3356(אתפ2/).
הממשלה ה – 30 אריאל שרון
נושא ההחלטה : דיווח בעניין העלאת הממתינים לעלייה מאתיופיה
מחליטים : א. לרשום את סיכום הדיון אשר התקיים בלשכת ראש הממשלה ביום 4.2.2004 כדלקמן:
"א. בהתאם […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (13.05.2012): שיפור קליטת יוצאי אתיופיה ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4624.aspx
החלטה מספר 4624 של הממשלה מיום 13.05.2012
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: שיפור קליטת יוצאי אתיופיה
מחליטים
בהמשך להחלטות הממשלה מספר 1665 מיום 13.5.2007, מספר 3116 מיום 10.2.2008, מספר 188 מיום 12.5.2009, מספר 1562 מיום 28.3.2010, מספר 1979 מיום 15.7.2010, מספר 2506 מיום 28.11.2010, ובמטרה להמשיך לפעול לשילובם המוצלח של יוצאי אתיופיה בחברה בישראל, לאשר תכנית כדלקמן:
1. […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (12.05.2009): קליטת בני העדה האתיופית ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des188.aspx
החלטה מס. 188 של הממשלה מיום 12.05.2009.
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: קליטת בני העדה האתיופית
מחליטים
בהמשך להחלטה מס' 3116 של הממשלה מיום 10 בפברואר 2008 (להלן – ההחלטה), שעניינה תכנית חומש לקליטת בני העדה האתיופית (להלן – התכנית), ובמטרה לאפשר את המשך מימושה בשנים 2009 ואילך, לקבוע כדלקמן:
1. לתקן את סעיף 8.1. להחלטה, ולקבוע את […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (9.2.2014): גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1300.aspx
החלטה מספר 1300 של הממשלה מיום 09.02.2014
הממשלה ה – 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה – גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית
מחליטים
1. להטיל על משרד העלייה והקליטה, בשיתוף המשרדים השותפים המנויים מטה, להמליץ לפני הממשלה על מדיניות חדשה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. המדיניות תגובש תוך קיום הליך התייעצות רב-מגזרי […]

חברה אזרחית-קליטה ועלייה חינוך-דיור-רווחה-בריאות תעסוקה-כלכלה

סוף מעשה במחשבה תחילה, מאת: מברטו מששה ( 9 בפברואר 2014 )

גרסת הדפסה: סוף מעשה במחשבה תחילה
הקדמה
יוצאי אתיופיה נמצאים יותר משלושה עשורים בישראל, כאשר דו"חות חברתיים וכלכליים רבים מאשרים את העובדה שהם בשולי החברה. זאת, למרות ההצהרה של משרדי ממשלה, ארגונים סמי-ממשלתיים וכן העמותות של יוצאי אתיופיה, שישנה השקעה רבה במשאבים ויש התקדמות מסוימת. עובדה אחת אינה משתנה לאורך זמן: הפער בין יוצאי אתיופיה לבין האוכלוסייה […]

« לעמוד הבא