מסורבות גט

ארגונים ועמותות

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בישראל ( 10 ביולי 2013 )

עיקר היא קואליציה של ארגונים יהודיים הפועלת לקידום פתרונות שונים ולמניעת התופעה של בעיית העגונות ומסורבות הגט בתוך מסגרת ההלכה.
הקואליציה מאחדת ארגונים חברתיים, ארגוני נשים, ארגונים למען זכויות האדם וצדק חברתי, ומרכזים אקדמיים, הקואליציה פועלת בדרכים שונות להעלאת המודעות הציבורית למצוקת העגונות ומסורבות הגט: קיום אירועים תקשורתיים ומחאות פומביות. קידום וייזום חקיקה, עריכת מחקרים לצורך […]

ארגונים ועמותות

ICAR – הקואליציה הבינלאומית לעגונות ומסורבות גט ( 12 ביוני 2013 )

עיקר היא קואליציה של ארגונים יהודיים הפועלת לקידום פתרונות שונים ולמניעת התופעה של בעיית העגונות ומסורבות הגט בתוך מסגרת ההלכה.
הקואליציה מאחדת ארגונים חברתיים, ארגוני נשים, ארגונים למען זכויות האדם וצדק חברתי, ומרכזים אקדמיים, הקואליציה פועלת בדרכים שונות להעלאת המודעות הציבורית למצוקת העגונות ומסורבות הגט: קיום אירועים תקשורתיים ומחאות פומביות. קידום וייזום חקיקה, עריכת מחקרים לצורך […]