ממשלה

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (28.11.2010): ייצוג הולם ( 20 בפברואר 2014 )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des2506.aspx
 החלטה מס. 2506 של הממשלה מיום 28.11.2010.
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה
מחליטים
בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט-1959, ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 1665 מיום 13.5.2007, בנושא קליטת עולים מאתיופיה בשירות המדינה:
א. בשנת 2011, תיועדנה לבני קהילת יוצאי אתיופיה 30 משרות נוספות באחד מהדירוגים האקדמאיים בשירות המדינה, מתוכן […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (9.2.2014): גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1300.aspx
החלטה מספר 1300 של הממשלה מיום 09.02.2014
הממשלה ה – 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה – גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית
מחליטים
1. להטיל על משרד העלייה והקליטה, בשיתוף המשרדים השותפים המנויים מטה, להמליץ לפני הממשלה על מדיניות חדשה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. המדיניות תגובש תוך קיום הליך התייעצות רב-מגזרי […]

לעמוד הקודם »