מבחני מיצ"ב

חברה אזרחית-קליטה ועלייה חינוך-דיור-רווחה-בריאות תעסוקה-כלכלה

סוף מעשה במחשבה תחילה, מאת: מברטו מששה ( 9 בפברואר 2014 )

גרסת הדפסה: סוף מעשה במחשבה תחילה
הקדמה
יוצאי אתיופיה נמצאים יותר משלושה עשורים בישראל, כאשר דו"חות חברתיים וכלכליים רבים מאשרים את העובדה שהם בשולי החברה. זאת, למרות ההצהרה של משרדי ממשלה, ארגונים סמי-ממשלתיים וכן העמותות של יוצאי אתיופיה, שישנה השקעה רבה במשאבים ויש התקדמות מסוימת. עובדה אחת אינה משתנה לאורך זמן: הפער בין יוצאי אתיופיה לבין האוכלוסייה […]

הודעות לעיתונות 2013

תלמידים יוצאי אתיופיה עדיין בתחתית מבחינת הישגים לימודיים עפ' נתוני המיצב שפורסם ע"י ראמ"ה ( 16 בינואר 2014 )

הודעה לעיתונות
מצבם של תלמידי יוצאי אתיופיה במערכת החינוך הינו עגום ביותר.
אין שיפור בנתוני המיצ"ב בשנים תשע"א תשע"ב.
תכניות על תכניות על תכניות מוקצים לתלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך, כחלק מתוכנית חומש לשיפור
קליטתם של יוצאי אתיופיה, ודבר לא משתנה.
כפי שמבקר המדינה ציין בדוח היבטים בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה דוח מבקר המדינה 63ג':
" משאבים ניכרים מתפזרים על […]