הנספים בסוד

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (27.11.2011): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן ( 20 בפברואר 2014 )

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2011/11/des3885.htm
החלטה מס. 3885 של ממשלה מיום 27.11.2011
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה : הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן
מחליטים : א. להנציח את יהודי אתיופיה, שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן. הנספים יונצחו בלוח זיכרון, אשר יוצב במתחם של אנדרטת הזיכרון להנצחת הנספים מאתיופיה, הנמצאת בהר הרצל.
ב. להטיל על השר מיכאל איתן לעמוד […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

תיקון החלטת ממשלה (17.05.2012): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4630.aspx
החלטה מספר 4630 של הממשלה מיום 17.05.2012
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:
הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן – תיקון החלטת ממשלה
מחליטים
לתקן את סעיף ד' בהחלטת הממשלה מספר 3885 מיום 27.11.2011, ולנסחו כדלקמן:
"ד. הוועדה תגבש קריטריונים אחידים לבחינת רישום הנספים ותוכנית עבודה להנצחתם, לרבות צילום, תיעוד והפקת כלים הסברתיים וחינוכיים הנובעים מתהליך […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

תיקון החלטת ממשלה (08.05.2013): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/SECRETARY/GOVDECISIONS/2013/Pages/des110.aspx
החלטה מספר 110 של הממשלה מיום 08.05.2013
הממשלה ה – 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:
הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן – תיקון החלטת ממשלה
מחליטים
בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3885 ("להלן ההחלטה") מיום 27.11.2011, והחלטה מס' 4630, מיום 17.5.2012, שעניינן הנצחתם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן:
א. במקום סעיף ב' להחלטה יבוא:
"ב. להטיל […]