הכנסת

ארגונים ועמותות

המשמר החברתי ( 5 בדצמבר 2013 )

המשמר החברתי צמח מתוך תנועת המחאה בסוף קיץ 2011. מטרתו: לדאוג לנוכחות אזרחית רציפה ועיקשת בכנסת, לחזק את בית הנבחרים אל מול לחצי ההון ולהזכיר לח"כים שהציבור לא שכח את תביעתו לצדק חברתי.
http://hamishmar.org.il/