צוות האגודה

זיוה מקונן-דגו

מנכ"לית האגודה

ziva@iaej.co.il

חגית חובב

יועצת אסטרטגית

hagit@iaej.co.il

קרן אללוף

מנהלת אדמניסטרטיבית

keren@iaej.co.il

מברטו מלקה מששה

מנהל היחידה למעורבות בקהילה

mebratu@iaej.co.il

חנה אלעזר לגסה

דוברות ושינוי מדיניות

hana@iaej.co.il

נעמי צימרמן

פיתוח משאבים, קשרי חוץ ומדיה

naomi@iaej.co.il