תפיסת הדת

(מתוך : הרקע הדתי של ביתא ישראל- שושנה בן- דור 1988)

הספר החשוב ביותר והקדוש במיוחד הוא ה"אורית" אולי מלשון אורייתא- תורה. ה"אורית" היא התורה של ביתא ישראל ומרכז חייהם הדתיים.

במובנה המצומצם, מכוונת המילה לחמישה חומשי תורה, אולם ספר האורית עצמו כולל את כל ספרי התנ"ך בתרגומם לשפה האתיופית הקדומה, געז. יהודי אתיופיה נותנים יחס מיוחד לספר האורית. הוא נשמר במקום מיוחד בבית הכנסת או בבית של אחד הקסים, עטוף בתיק עור ובצעיפים צבעוניים. יהודי אתיופיה אומרים שהם חיים לפי חוקי התורה כלשונם וככתובם, ואומנם יש להם מנהגים, המראים קרבה יתרה לפשט הכתוב, כגון דרך עריכת טקסי ערב פסח, הקרבת קורבנות, קיום מתנות כהונה וכו'.

בתפילות באה לידי ביטוי גם שאיפה גדולה לשלום ירושלים ולעלייה אליה. יש יחס מיוחד לספר נחמיה כמקור הלכתי. חלק מן המנהגים של ביתא ישראל שונים מפשט הכתוב בתורה וגם מן המצוי בספרים חיצוניים. יש המייחסים זאת לניתוק ממושך משאר יהדות העולם. אחרים מצאו דמיון בין מנהגים אלה לבין מנהגי כיתות יהודיות מימי הבית השני.

אצל יהודי אתיופיה מצויים דברים הנראים כאילו נלקחו מתוך ההלכה הרבנית, וזאת למרות שאין ספק, שיהודי אתיופיה לא היכרו את המשנה והגמרא. דברים אלה באים לידי ביטוי גם באגדות הדתיות של יהודי אתיופיה וגם במעשה. המעשים דומים להלכות הקדומות מתקופת בית המקדש כגון עניני טומאה וטהרה, סדר התפילות, היחס של חז"ל לספר נחמיה, מצוות הקהל הדומה אף הוא לחג הסיגד.

יחד עם זאת, נמצאו הבדלים בין מסורתם של ביתא ישראל לבין ההלכה הרבנית . למשל ליהודי אתיופיה אין אותו אוסף רבני- הלכתי, חסרים סמני היכר שהם נחלת עם ישראל כולו כגון, הטלית, התפילין… ישנם הבדלים גם בחוקי הכשרות, דני נישואין וגירושין, מבנה התפילות. לסיכום, רבים רואים במסורתם של יהודי אתיופיה כמקור לשיחזור היהדות העתיקה. אחרים מדגישים את ההשפעות שנקלטו מסביבתם בעיקר הנוצרית. כך או כך, לביתא ישראל תחושה ואמונה דתית מפותחת שהיא עיקר המצווה היהודית.