שפה

באתיופיה מדברים למעלה מששים שפות וניבים. העיקריות הן אמהרית (השפה הלאומית), טיגרית ושפת האורומו.

באזורים בהם חיו יהודי אתיופיה דיברו אמהרית וטיגרית . היהודים שבאו מחבל ארץ טיגרה מדברים טיגרית (טיגרינ'ה) ואחרים מאיזור גונדר והסביבה מדברים את השפה הלאומית אמהרית. הקסים (כוהני הדת) וזקני העדה מכירים גם את שפת ה"געז" – שפה שמית עתיקה, המשמשת כיום כשפת תפילה.

בכמה מוסדות להשכלה גבוהה נלמדת כיום שפת הגעז העתיקה במטרה לשמרה ואת כתבי הקודש הכתובים בשפה זו.

השפה האמהרית עשירה בפתגמים ובניבים והם משמשים כאחת הדרכים האהודות ואהובות בעת שיחה.

 

 

מילים שימושיות בשפה האמהרית