דיווחים מהממשלה והכנסת

ראשי דיווחים מהממשלה והכנסת

יום שני, 15 באוקטובר 2018, ו' בחשון תשע"ט, בשעה 10:00 – דיון בנושא הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים התשס"א-2000) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית, בועדת החוקה, חוק ומשפט.

יום שלישי, 16 באוקטובר 2018, ז' בחשוון תשע"ט, בשעה 10:30 – דיון בנושא שילוב ילדי עולים במועדונית בני עקיבא בשכונת רמת אשכול בלוד, בועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.

יום שלישי, 13 בנובמבר 2018, ה' בכסלו תשע"ט, בשעה 10:00 – דיון בנושא הסברה לעולים חדשים בשפתם על התמודדות וסכנות במחלת הסוכרת – לציון יום הסוכרת בכנסת בועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.

יום רביעי, 14 בנובמבר 2018, ו' בכסלו תשע"ט, בשעה 09:00 – 68% מהנבחנים נכשלו בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין: האם יש הכשלה מכוונת והערמת קשיים בלתי סבירה – קובץ דוחות ביקורת לשנת 2011: לשכת עורכי הדין, בוועדה לענייני ביקורת המדינה.

דיון בנושא חוק יסוד

יום ראשון , 15 ביולי 2018 , ג' באב תשע"ח, בשעה 12:00 – דיון בנושא חוק יסוד: ישראל – מדינת...

דיון בנושא עירוניות וקליטת עלייה

19יום שלישי ו' תמוז, התשע"ח, 19 ביוני 2018, בשעה 11:30 – דיון בנושא עירוניות וקליטת עלייה בועדת העלייה, הקליטה והתפוצות...