תעסוקה וכלכלה – מחקרים וניירות עמדה

ראשי תעסוקה וכלכלה – מחקרים וניירות עמדה

פעילותנו למען הגדלת מספרם של יוצאי אתיופיה המועסקים במשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים ורשויות מקומיות

חוק ייצוג הולם – דו"ח פעילות האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה: דוח יצוג הולם פעילות האגודה אוגוסט 2014

קראו עוד...