צבא – מחקרים וניירות עמדה

ראשי צבא – מחקרים וניירות עמדה

מחקר אכ”א בקרב בוגרי “אחריי!”- הצלחות ואתגרים

הנתונים הבאים פורסמו על ידי "אחריי!", במחקר הבוחון השפעות על חניכים ממחזורים 2005-2011 במהלך השירות הצבאי. מצורף קישור: http://www.iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/מחקר-אכא-בקרב-בוגרי-אחריי-הצלחות-ואתגרים.pdf

קראו עוד