חינוך – מחקרים חיצוניים וכתבות

ראשי חינוך – מחקרים חיצוניים וכתבות

היערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות – דו"ח של הממ"מ

מסמך זה נכתב בכדי לבחון את היערכות הגורמים הרלוונטיים ליישום הוראות חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, התשע"ז שהתקבל בכנסת בסוף מאי 2017. קישור למחקר המלא: http://www.iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/היערכות-ליישום-חוק-הפיקוח-על-מחירי-קייטנות-ציבוריות-מממ-2018-1.pdf

קראו עוד

מתוך כתבה ב'מעריב': מתוך 146 אלף מורים בישראל, רק 230 הם יוצאי אתיופיה. לטענת מורים בני העדה, מונעים מהם לעסוק בחינוך: "ניסיתי בארבעה בתי ספר, וכלום לא קרה". לדבריהם, רבים מהם נאלצים לעבוד בשמירה ובניקיון. משרד החינוך: "ננסה למצוא פתרון"

זוהי תקרת זכוכית שצריך לשבור: אנשים מוכשרים שלא מתקבלים למקומות עבודה ההולמים את כישוריהם. זוהי מדיניות שצריך להפוך: עובדים עניים,...

קראו עוד...