חינוך

ראשי חינוך

מערכת החינוך מהווה את המפתח לשוויון הזדמנויות בחברה. נכון לשנת הלימודים תשע"ח, מתוך 1,316,122 תלמידים מהמגזר היהודי בבתי ספר בישראל, התלמידים הישראלים  ממוצא אתיופיה מהווים כ-2.55%. אך בישראל של 2018, אנו מוצאים פערים בקרב התלמידים הישראלים ממוצא אתיופי כבר בבתי הספר היסודיים אשר ניתן לראות בתוצאות המיצ"ב בכיתות ה', הפערים מתעצמים בחטיבות הביניים בתוצאות המיצ"ב של כיתות ח', וגדלות בחטיבות העליונות כפי שניתן לראות בתוצאות הבגרויות. נכון לשנת הלימודים תשע"ו, רק 34% מהתלמידים הישראלים ממוצא אתיופי עמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לעומת 60% מכלל התלמידים במגזר היהודי. פערים אלו אינם מקריים, אלא מעידים על מדיניות המנציחה את הפערים הסוציאו-אקונומיים ומצריכה תיקון שורשי. למרות החלטת ממשלה אשר הנחה לסגירתן של התכניות המבדלות, אנו עדים להמשך קיום של תכניות אלו המופעלות בבתי ספר ברחבי הארץ ובהן תלמידים אינם משולבים על פי צורך אלא על פי מוצא. לצד זאת, ישנם שיעורים חריגים ביותר של תלמידים ממוצא אתיופי במסגרות החינוך המיוחד, לצד פנימיות עם ריכוזיות גבוהה ביותר של יוצאי אתיופיה. אנו באגודה עוקבים אחר המגמות השונות, מעלים סוגיות בוערות מול הגורמים במשרד החינוך והוועדות הרלוונטיות בכנסת, ובהסתמכות על מחקרינו, דורשים סגירת פערים ומשפיעים על השינוי.

""

רק 38 תלמידים ישראלים ממוצא אתיופי סיימו 5 יחידות מתמטיקה בשנת הלימודים תשע"ו

יוצאי אתיופיה אינם משתלבים במערכת החינוך בצורה פרופוציונלית לייצוגם באוכלוסייה, ומרוכזים בבתי ספר אשר לרוב מתוקצבים ומתוחזקים ברמות נמוכות יותר. התוצאות במבחני המיצ"ב מהווים אינדקציה של פערים כבר בבי"ס היסודי ובחטיבת הביניים. התוצאות משתקפות בפערים אשר ניתן לראות בתוצאות הבגרויות, המנציחות את חוסר השיוויון בהשכלה הגבוהה ובעולם התעסוקה...

קראו עוד

עקרונות האגודה לקידום הישגיהם הלימודיים וקליטתם החברתית של תלמידים יוצאי אתיופיה

PDF גרסת הדפסה תוצאות מבחני המיצ"ב, הזכאות לתעודת בגרות והמבחנים הפסיכומטריים המתפרסמים ע"י משרד החינוך מצביעים שקיים עדיין פער משמעותי...

קראו עוד...