החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

ראשי החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

אנו חיים בעידן שבו חיי היום-יום מזכירים לנו שהפערים החברתיים קיימים ובועטים. עידן שבו האי-שוויון ניכר בכל תחומי החברה. אך חוסר השוויון אינו מקרי, אלא תוצאה ברורה של מדיניות: מדיניות אשר נקבעת במסדרונות הממשלה, ומיושמת על ידי כלל נציגי הציבור בכנסת, במשרדים הממשלתיים, וברשויות המקומיות. אנו באגודה משתמשים בכלי הלובי בכדי לשנות את המדיניות, להעלות סוגיות בעייתיות, ולהוביל החלטות ממשלה על מנת לסגור את הפערים בין ישראלים ממוצא אתיופי לבין כלל האוכלוסייה בישראל, ולעקוב אחר יישום ההחלטות והשפעתם על הקהילה. אגודת יהודי אתיופיה הייתה בכל הצמתים של החלטות הממשלה, והייתה מקור לידע מידע וייצוג הצרכים להחלטות הממשלה הן מהנתונים והמידע, והן ממקורות הקהילה.

החלטות ממשלה