דיון בוועדת בקורת המדינה, שהתקיים בתאריך 30.6.2014

3 באוגוסט 2014
דיווחים מוועדות הכנסת

נושא הדיון: היבטים לשילובם של יוצאי אתיופיה- דו"ח מבקר המדינה 63ג'.

זוהי ועדת מעקב שלישית שדנה על מצב הקהילה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 63ג', שהאגודה דרשה ממבקר המדינה ב-2012.

מוזמנים: משרד מבקר המדינה, המשרד לקליטת העלייה, משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד הביטחון וצה"ל, משרד הפנים, משרד המשפטים, משרד הכלכלה, משרד הבינוי והשיכון, נציבות שרות המדינה, רשות החברות הממשלתיות, המועצה להשכלה גבוהה, נציגי הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מרכז השלטון המקומי, מוזמנים נוספים, החברה למתנ"סים.

משרד הקליטה עדכן על הנעשה בשולחנות עגולים ו"הדרך החדשה". אודי פרבר אמר שאחת הטענות שעלו בנושא של תכנית החומש היה נושא התכלול: היכולת למפות את התקציבים כולם, משרדים שמפעילים תכניות כפולות, מיפוי כללי של התוכניות והנושאים.

משרד הקליטה מיפה את כלל התקציבים של כלל המשרדים, ועובד על תהליך של שילוב מצד אחד, ומצד שני על תהליך המאפשר את המקפצה שתאפשר שילוב. בכל המשרדים ממפים את הנושא, העבודה מורכבת מחד, מתכניות מבדלות, ומאידך מתכניות משלבות, כדי ליצור את המארג הראוי/הנכון, לתפיסת המשרד.

ח"כ פנינה תמנו שטה- "אני שמחה שעברנו מדיבור של "להחליט על…" ל- " להחליט עם.." זה שיח שאני מסכימה אתו ולכן אני ברכתי על התוכנית של משרד הקליטה. אבל לא מוכנה שיצוצו תכניות חדשות כמו פטריות אחר הגשם עבור האתיופים. זו טעות! וזה לא רק פוגע בעולי אתיופיה אלה במדינת ישראל".

ישנם קולות בקהילה הטוענים שלא רוצים תכניות שמבדלות את בני הקהילה מכלל החברה הישראלית בכל המשרדים, אם בצבא ואם בחינוך. חיילים יוצאי אתיופיה צריכים להשתלב בתכניות הקיימות בצבא ולקבל מענה פרטני, ולא תכניות יעודיות לכל החיילים יוצאי אתיופיה, המסופחים אליהן באופן אוטומטי.

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה מתעקשת שהטיפול בקהילה צריך להיות תחת משרד ראש הממשלה ולא משרד הקליטה, כמו-כן, ילדים יוצאי אתיופיה לא צריכים להיות תחת אגף קליטת תלמידים עולים במשרד החינוך. מה שהעלה את השאלה מה משרד החינוך עשה עם תקציב של 120 מיליון ש"ח עבור תלמידים יוצאי אתיופיה. תשובתה של מנהלת אגף קל"ע היה ש- 35 מליון שקל הלכו לתכניות תוספתיות, כלומר: תגבור לימודי, ועוד 8.5 מליון ש"ח עברו למרכז ההיגוי. תשובה זו איננה מניחה את הדעת ומעלה הרבה תהיות מדאיגות. משרד הקליטה צריך לטפל במי שבהגדרת "עולה". מתוקף תפקידו הוא נדרש לשתף את העולים בקבלת ההחלטות ולהביא את קולם אל השולחנות העגולים, וכן, עליו להפסיק לאלתר את המנדט על כלל יוצאי אתיופיה בישראל.

הודעות הכנסת: "על ארגוני העולים להצטרף למשרד הקליטה בגיבוש התכנית ליוצאי אתיופיה"

לצפייה בהקלטת דיון הוועדה, הקליקו כאן ומצאו את הצילום מהתאריך 30.6.2014.

כתבה: חנה לגסה אלעזר

קידום ושנוי מדיניות

hana@iaej.co.il

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים