ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה הגישה עתירה לבג"צ כנגד החלטת הממשלה להטיל את גיבוש המדיניות ביחס ליוצאי אתיופיה על המשרד לקליטת העליה