ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים החלטת ממשלה (15.07.2010): תכנית חומש לסיוע לעולי אתיופיה