תיקון החלטת ממשלה (17.05.2012): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן

20 בפברואר 2014
החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4630.aspx

החלטה מספר 4630 של הממשלה מיום 17.05.2012

הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה:

הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן – תיקון החלטת ממשלה

מחליטים

לתקן את סעיף ד' בהחלטת הממשלה מספר 3885 מיום 27.11.2011, ולנסחו כדלקמן:

"ד. הוועדה תגבש קריטריונים אחידים לבחינת רישום הנספים ותוכנית עבודה להנצחתם, לרבות צילום, תיעוד והפקת כלים הסברתיים וחינוכיים הנובעים מתהליך איסוף השמות".

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

 

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים