תיקון החלטת ממשלה (08.05.2013): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן

20 בפברואר 2014
החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

מתוך: http://www.pmo.gov.il/SECRETARY/GOVDECISIONS/2013/Pages/des110.aspx

החלטה מספר 110 של הממשלה מיום 08.05.2013

הממשלה ה – 33 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה:

הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן – תיקון החלטת ממשלה

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3885 ("להלן ההחלטה") מיום 27.11.2011, והחלטה מס' 4630, מיום 17.5.2012, שעניינן הנצחתם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן:

א. במקום סעיף ב' להחלטה יבוא:

"ב. להטיל על סגן השר אופיר אקוניס לעמוד בראש ועדה אשר תייעץ לו בדבר הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן."

ב. בסעיף ה' להחלטה במקום:"20 במאי 2012" יבוא: "30 בספטמבר 2013 ".

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים