ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים תיקון החלטת ממשלה (08.05.2013): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן