ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים החלטת ממשלה (28.03.2010): מינוי קייסים נוספים לקהילה האתיופית