ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי כתבות כלליות סוף מעשה במחשבה תחילה, מאת: מברטו מששה