ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי על גזענות חדשה באמת | טור דיעה מאת דניאל בשך