רוח חדשה

5 בדצמבר 2013
ארגונים ועמותות

"רוח חדשה" מהווה כיום את ארגון הצעירים הגדול בירושלים, המשפיע על חייהם של למעלה מ10,000 איש בשנה. תפיסת עולמה של התנועה הוטמע בהדרגה בסדר היום של עיריית ירושלים וממשלת ישראל, בכל הנוגע לאסטרטגיה למלחמה בהגירה השלילית של צעירים בני מעמד הביניים מן העיר.

http://new-spirit.org.il/