כנסת פתוחה

5 בדצמבר 2013
יוזמות חברתיות

הפרויקט "כנסת פתוחה" הנו אתר המבוסס על כריית נתונים מאתר הכנסת, עיבודם והצגתם למשתמש באופן נוח, זמין ומהימן ובתוך כך, האתר מאפשר תמיכה בדפדפנים שאינם Internet Explorer (בניגוד לאתר הכנסת); הצגת המידע באופן ברור; עריכת חיתוכים שונים למידע. המידע באתר נאסף ומעובד באופן אוטומטי על ידי אלגוריתמים שפותחו על ידינו. הגולשים יכולים לתקן ולשפר את התוצאות באתר, וכן להוסיף רובד שלם של פרשנויות ודיונים.

http://oknesset.org/