המשמר החברתי

5 בדצמבר 2013
ארגונים ועמותות

המשמר החברתי צמח מתוך תנועת המחאה בסוף קיץ 2011. מטרתו: לדאוג לנוכחות אזרחית רציפה ועיקשת בכנסת, לחזק את בית הנבחרים אל מול לחצי ההון ולהזכיר לח"כים שהציבור לא שכח את תביעתו לצדק חברתי.

http://hamishmar.org.il/