יש כתובת!

15 ביולי 2013
גליון מספר 31

למידע על זכויות רפואיות ועל הדרכים לממשן, ניתן לפנות לגורמים הבאים

* נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

תפקידה לברר תלונות של הציבור על קופות החולים ונותני שירותים מטעמן. מבוטח שסבור שזכויותיו הופרו, זכאי לפנות בתלונה אל נציבות הקבילות. לאחר שהנציבות מקבלת את עמדת הקופה, היא פוסקת האם הקבילה מוצדקת אם לא.

ניתן לפנות בדואר לגב' אסתי סממה, נציבות קבילות. רח' רבקה 29, ירושלים.

פקס: 02-5655981 דואר אלקטרוני:kvilot@moh.health.gov.il

* מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

ניתן להגיש תלונה על משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות, מוסדות של המדינה (למשל ביטוח לאומי) וגופים ציבוריים אחרים.

ניתן להגיש תלונה בכתב, או בעל פה. בכתב, בשפה העברית, אובכל שפה אחרת. בעל פה, אפשר לגשת אלאחת מלשכות הנציבותבמקומות ובשעות המפורטים באתר. פרטיהתלונה ייכתבו בידי העובד הממונה ועל המתלונן לחתום.

בדואר: ת"ד 1081, ירושלים 91010. פקס: 02-6665204. אתר: www.mevaker.gov.il

* האגודה לזכויות האזרח בישראל – מרכז ארצי

ניתן לפנות בכל נושא של הפרת זכויות ולסיוע משפטי בגינן. ת"ד 34510 ירושלים 91000

טלפון: 02-6521218 טלפון כללי: 1-700-700-960 פקס: 02-6521219

אתר: www.acri.org.il דואר אלקטרוני: :mail@acri.org.il

* הוועד למלחמה באיידס

ניתן לפנות בכל נושא של הפרת זכויות של נשאי HIV. רח' הנצי"ב 18 תל אביב. טלפון – 03-5613000,פקס- 03-5611764 כתובת למשלוח דואר – ת.ד. 57310 תל אביב – מיקוד 61572

קו פתוח למענה על שאלות בכל הקשור לאיידס: 03-5613300 (ימי א'-ד', בין השעות 20:00-22:00).

קבצים מצורפים

עמוד 7

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים