נציבות שירות המדינה

14 ביולי 2013
אתרים לחיפוש עבודה

נציבות שירות המדינה מופקדת על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי אנוש בשירות המדינה. במסגרת תפקידה אחראית הנציבות על אישור המבנה הארגוני וחלוקת הסמכויות בין יחידות הממשלה; באתר הנציבות ניתן למצוא מכרזים לאיוש בתפקידים הנדרשים למדינה.

כתובת האתר: www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Tenders/HumanResourceTenders.htm