ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי מידע ומחקרים כללים דו"ח על מדיניות השימוש באמצעי למניעת הריון בקרב נשות הקהילה