ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - הודעות לעיתונות הודעות לעיתונות 2008 בקליטת יוצאי אתיופיה – החלטות הממשלה ריקות מתוכן ותקציב