שילוב בשירות המדינה

7 ביולי 2013
הודעות לעיתונות 2006-7

הודעה לעיתונות – 04.12.2006

בעקבות דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

נציב שירות המדינה הולנדר הצהיר כי יפעל לשילובם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה

אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה הביעה מחאתה – בפני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, וזאת בהיעדר הוראות מפורשות ומעקב אחר חוק ייצוג הולם – המורה, בין השאר, על שילובם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה.

שמואל הולנדר, נציב שירות המדינה, דיווח על שיתוף פעולה הנרקם בינו לבין השר לקליטת עלייה, זאב בוים, שנועד לקדם קיומן של משרות ייעודיות עבור אקדמאים יוצאי אתיופיה.

הניה מרקוביץ, מנהלת אגף בכיר תכנון ובקרה בנציבות שירות המדינה, דיווחה על הכוונה לקיומן של התאמות בבחינות הפסימוכטריות עבור יוצאי אתיופיה, באופן הזהה להתאמות המתקיימות במוסדות האקדמיים. ההתאמות נועדו לגשר על הקשיים שמקורם בשונות תרבותית.

דני אדמסו, מנכ"ל אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה, ציין: "כדי שכוונותיהם של הולנדר ומרקוביץ יובאו הלכה למעשה, נדרשות הנחיות מפורשות המגדירות את אופן יישומו של חוק ייצוג הולם". אדמסו דרש שיישומו של חוק ייצוג הולם יהיה מתוך שימת דגש על שילובם של אקדמאים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה. הוא הסביר כי השתלבותם של אקדמאים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה עשוי להוות מופת עבור מעסיקים, גם מקרב המגזר הפרטי. "כולנו יודעים שהחברה הישראלית נגועה בתפישות קדומות. מכאן החשיבות שיש לכך ששירות המדינה יהווה דוגמה עבור המגזר הפרטי", דברי אדמסו.

לאור הנאמר הוועדה החליטה, בתום הישיבה, על שורת צעדים:

הוועדה דרשה את יישמו המלא של חוק ייצוג הולם, באופן הנועד לקדם שילובם של יוצאי אתיופיה במשרדי הממשלה.

בהיותו של שירות המדינה מטפל רק בכ-10% מכלל השירות הציבורי, כך לדברי הולנדר, חברי הוועדה יישקלו חקיקה שתרחיב חוק זה גם לחברות ממשלתיות, תאגידים ורשויות מקומיות.

הוועדה החליטה שאם תוך שלושה חודשים לא יחול שיפור בייצוג הולם בשירות הציבורי, תישקל הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים