דו"חות האגודה וניירות עמדה

דו"חות האגודה וניירות עמדה

נוער בסיכון יוצא אתיופיה (2003) ( 7 ביולי 2013 )

מוגש לועדת העלייה, הקליטה והתפוצות -אוקטובר 2003
המחקרים המתפרסמים מעת לעת בנושא "נוער" מתריעים כי בעיית נוער בסיכון בקרב יוצאי אתיופיה חמורה ומדאיגה מאוד. התופעה חריפה בקרב יוצאי אתיופיה משום ש:
מספרם של בני הנוער בסיכון יוצאי אתיופיה גדול מאוד ביחס לגודלה של כלל הקהילה האתיופית בישראל.
להבדיל מאוכלוסיות אחרות בהן הנוער יכול למצוא מודלים שונים של השתלבות, […]

דו"חות האגודה וניירות עמדה

כישלון מערכת החינוך בקליטת יוצאי אתיופיה (2003) ( )

נייר עמדה מוגש לועדת העלייה הקליטה והתפוצות – נובמבר 2003
העלייה היא אתוס מרכזי ויסוד ערכי בקיומה של מדינת ישראל. העולים מהווים מרכיב משמעותי המשפיע במידה רבה על דמותה והתפתחותה של המדינה. במהלך כל השנים, העלייה נחשבה כמקור לחיזוקה של מדינת ישראל ומאמינים שעליה גדולה עשויה לשמש כמנוף אדיר לקידומה.
 
גלי העלייה של שנות ה- 80 וה- […]

דו"חות האגודה וניירות עמדה

היערכות מערכת החינוך, לקראת שנת הלימודים תשע"ג, לשינוי בהרכב אוכלוסיית התלמידים בבתי ספר אשר 50% ויותר מתלמידיהם הם יוצאי אתיופיה ( 29 באפריל 2012 )

ליחצו לקריאת הדו"ח:
היערכות מערכת החינוך לשנת הלימודים תשעג לשנוי בהרכב אוכלוסיית התלמידים בבתי הספר אשר 50% ויותר מתלמידהם הינם יוצאי אתיופיה

דו"חות האגודה וניירות עמדה

הערות האגודה לדו"ח מעקב שני בתכנית החומש ( 7 ביולי 2011 )

הערות האגודה לאחר עיון בדו"ח מעקב שני
לתכנית החומש בין 2008 – 2010
כללי:
1. הדוח בכללותו הינו דוח חשבונאי ואינו דוח הערכה חברתי שיש בו התייחסות ביקורתית לממצאים, תובנות והשלכות ארוכות טווח של ממצאים אלו.
2. הדוח מבוסס על דיווחים שהתקבלו מגורמים שונים בשטח ולא מביקורים בפועל בשטח של עורכי המחקר.
3. הדוח אינו בודק את תרומת "תכנית החומש" […]

דו"חות האגודה וניירות עמדה

דוח פעילות האגודה בחדשים האחרונים (אפריל 2011) ( 7 באפריל 2011 )

תעסוקה
בעקבות פעילותה של האגודה להגדלת מספר האקדמאים יוצאי אתיופיה במשרדי הממשלה, החליטה הממשלה ב – 28.12.2010 לאשר בשנת 2011 30 משרות ייעודיות במשרדי הממשלה לאקדמאים יוצאי אתיופיה. בשבועות האחרונים החלה נציבות שירות המדינה לפרסם משרות אלה ( עד כה פורסמו חמש משרות). אנו נמצאים בקשר שוטף עם הנציבות ומפרסמים את המשרות באתר האגודה (22.5.2011).
האגודה פנתה […]

דו"חות האגודה וניירות עמדה

דוח מעקב בסוגיית זכאותם לעלייה של בני הפלשמורה (2008) ( 7 ביולי 2008 )

באגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה הוחלט על עריכתה של בדיקה מקיפה בסוגיית העלאת בני הפלשמורה לישראל. ההחלטה על כך התקבלה על רקע הסתירות הנתונות בין הטענות העולות מחד גיסא על-ידי ממשלות ישראל לאורכן של שנים לבין הטענות העולות מאידך גיסא על-ידי הפעילים העושים למען העלאת בני הפלשמורה לישראל. בדוח זה ננסה לספק תיאור בהיר למחלוקת. […]

דו"חות האגודה וניירות עמדה

פעילות רשויות אכיפת החוק עבור נוער בסיכון שמקרב קהילת יוצאי אתיופיה (2007) ( 27 ביולי 2007 )

לקריאת הדו"ח הקליקו: פעילות רשויות אכיפת החוק עבור נוער בסיכון שמקרב קהילת יוצאי אתיופיה (2007)

« לעמוד הבא לעמוד הקודם »