צוות הארגון

צוות הארגון

זיוה מקונן-דגו ( 13 באוקטובר 2013 )

מנכ"לית האגודה
ziva@iaej.co.il

צוות הארגון

חגית חובב ( )

יועצת אסטרטגית
hagit@iaej.co.il

צוות הארגון

קרן אללוף ( )

מנהלת אדמניסטרטיבית
keren@iaej.co.il

צוות הארגון

מברטו מלקה מששה ( )

מנהל היחידה למעורבות בקהילה
mebratu@iaej.co.il

צוות הארגון

חנה אלעזר לגסה ( )

דוברות ושינוי מדיניות
hana@iaej.co.il

צוות הארגון

נעמי צימרמן ( )

פיתוח משאבים, קשרי חוץ ומדיה
naomi@iaej.co.il