זכויות

זכויות

האגודה לתרבות הדיור ( 14 ביולי 2013 )

תרבות הדיור
האגודה לתרבות הדיור פועלת להחדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף, טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה, לפעול בכל סמכות שהיא בכל הזמנים עפ"י הנחיות משרדי הממשלה לרבות משרד הבינוי והשיכון, לשיפוץ, פיתוח, שיקום והעלאת תרבות הדיור בכל רחבי הארץ לרבות פרויקט שיקום שכונות […]

זכויות

אתר הכנסת ( )

הביקורת הפנימית ותלונות הציבור בכנסת, בית המחוקקים.
האזרחים זכאים לפנות בכל עניין אל כל חבר כנסת, אל יו"ר הכנסת או אל כל יו"ר ועדה.
הביקורת הפנימית ותלונות הציבור יבדקו כל תלונה המתייחסת למעשה או מחדל של מינהל הכנסת או של מי מטעמו.
http://www.knesset.gov.il/description/heb/director
פרטי יצירת קשר: טלפון מרכזייה 02-6753333 הקריה, ירושלים 91950
 

זכויות

ייצוג משפטי – התוכניות לחינוך משפטי אוניברסיטת תל אביב ( )

ייצוג משפטי – התוכניות לחינוך משפטי אוניברסיטת תל אביב
הקליניקה מסייעת במתן סיוע משפטי והעצמה אישית וקהילתית, לחסרי אמצעים ולקבוצות מוחלשות בחברה. הליך פלילי, משפט ורווחה, צדק כלכלי וסביבתי וזכויות אדם.
http://www.tau.ac.il/law/clinics/index.html
http://law.mscc.huji.ac.il/law1/clinics/Default.ht

זכויות

מדריך עורכי דין ומידע משפטי בישראל ( )

סיוע משפטי בעזרת פורום עורכי דין
אתר המציע סיוע משפטי בעזרת פורום עורכי דין. כאן תמצא מבחר פורומים המנוהלים ע"י עורכי דין המתמחים בתחומים ספציפיים. הפורומים מסודרים על בסיס תחומים מדויקים בענפים משפטים שונים. עורכי הדין מנהלי הפורום ישתדלו לספק לך סיוע משפטי איכותי ומהיר ככל האפשר.
http://www.lawguide.co.il/forum/lawyers.asp

זכויות

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ( )

שוויון בתעסוקה
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה פועלת לאכיפת שוויון הזדמנויות ולמימוש וקידום חוקי השוויון בתעסוקה, כמו גם להפנמת הנורמות הראויות של שוויון הזדמנויות. הנציבות מציעה את שירותיה בתביעות משפטיות (מענה לתלונות) וכן באמצעות הסברה – העלאת המודעות הציבורית, לצד מענה ממשי לקשיים המתגלים בשטח בכל הנוגע לאכיפה, למאבק באפליה ולחיוב מעסיקים לפעול על פי החוק. הנציבות […]

זכויות

המינהל להסדרה ולאכיפת חוקי עבודה במשרד הכלכלה ( )

מקבץ שאלות ותשובות לעובדים בענף השמירה והאבטחה
מקבץ שאלות ותשובות לעובדים בענף השמירה והאבטחה. המסמך פורסם על ידי המינהל להסדרה ולאכיפת חוקי עבודה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
דעו את זכויותיכם! אל תוותרו עליהן!
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/56465A03-070F-48D4-854E-F74B5EDAB217.htm

זכויות

חוקי עבודה שחשוב להכיר ( )

לאחרונה התקבלו באגודה תלונות טלפוניות רבות על מעסיקים שלא שלמו לעובדיהם שכר עבודה והתוספות המגיעות להם על פי החוק. החלטנו לפיכך להביא לידיעתכם באתר האינטרנט של האגודה תקציר של חוקי העבודה העיקריים. אנא הפנו את תשומת ליבם של קרובי משפחתכם וחבריכם למידע זה.

רשימת החוקים המלאה והזכאות המפורטת לכל אחד מהם, מובאות באתר משרד הכלכלה.
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/FCBAB8CA-0499-4EE1-903D-7E27B319E0CC.htm

החוק שנציג […]

זכויות

משרד מבקר המדינה ( )

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה
מבקר המדינה עושה ביקורת חיצונית על מגוון פעולותיהם של מינהל המדינה וגופים ציבוריים שונים, כדי להבטיח פיקוח על כספי ציבור ונשיאה באחריות. במילוי תפקידיו יש למבקר המדינה גישה בלתי מוגבלת לחשבונותיהם של הגופים הכפופים לביקורתו, לכל מסמכיהם וכן למאגרי המידע שלהם. מבקר המדינה בוחן חוקיות וסדירות, חיסכון, יעילות,אפקטיביות וטוהר המידות […]

זכויות

הראשות הארצית לשירותי דת ( )

דת
הרשות הארצית לשרותי דת מפקחת על 131 מועצות דתיות המספקות את שירותי הדת בערים וברשויות המקומיות. המועצות הדתיות אחראיות על מגוון נושאים, ביניהם: אחזקת המקוואות, שמירה על עירוב, פיקוח על הכשרות, רישום נישואין ועוד. הרשות אחראית על פיתוח מבני דת, מקוואות ובתי כנסת, פיתוח בתי עלמין וחברות קדישא ואחראית למציאת פתרונות קבורה, כמו כן הרשות […]

זכויות

השירות לילד ולנוער במשרד העבודה והרווחה ( )

טיפול בילדים ונוער בסיכון
פקידי סעד לילדים ונוער נותנים (במסגרת הרשויות המקומיות) טיפול בתוך הקהילה לילדים בסיכון ומפנים ילדים לפנימיות ולמשפחות אומנה, ומפעילים סמכויות נוספות להגנת ילדים מכוח חוק הנוער.
פרטי יצירת קשר: טלפונים תל אביב
מבחן נוער 03-5125542
ילד ונוער 03-5125508
טלפונים ירושלים
ילדים ונוער 02-6708157

« לעמוד הבא לעמוד הקודם »