מחקרים ופרסומים

דו"חות האגודה וניירות עמדה

פעילותנו למען הגדלת מספרם של יוצאי אתיופיה המועסקים במשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים ורשויות מקומיות ( 31 באוגוסט 2014 )

חוק ייצוג הולם – דו"ח פעילות האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה:
דוח יצוג הולם פעילות האגודה אוגוסט 2014

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

ייצוג הולם – החוק והנחיות הנציבות כיצד ליישמו ( 27 באוגוסט 2014 )

יצוג הולם היועץ המשפטי מרץ 2013
חוק ייצוג הולם ברשויות מקומיות רשומות אפריל 2011
הוראות נציב שירות המדינה

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

ייצוג הולם – דו"חות שנתיים על יישום החוק ( )

קליטת עולים מאתיופיה בשירות המדינה 2007
ייצוג הולם 2008
דוח ייצוג הולם – 2009
יצוג הולם 2010
דוח יצוג הולם 2011
ייצוג הולם 2012
 

מחקרים ודוחות חיצוניים

'אוכל, כבוד ואהבה' – התמורות שחלו בתרבות האוכל של יוצאי אתיופיה בעקבות עלייתם לישראל | מאיה קוליר ( 13 באוגוסט 2014 )

מערכת כתב עת 'ישראלים' לחקר ישראל והציונות בהוצאת מכון בן-גוריון פרסמה מחקר חדש. לצפייה הקליקו – אוכל כבוד ואהבה – התמורות שחלו בתרבות האוכל של יוצאי אתיופיה בעקבות עלייתם לישראל – מאיה-קוליר

מחקרים ודוחות חיצוניים

פורסם דו"ח הוועדה למלחמה בעוני בישראל (23.06.2014) ( 23 ביוני 2014 )

לחצו למעבר למסמך: דוח הוועדה למלחמה בעוני

מחקרים ודוחות חיצוניים

שימוש ושליטה בשפה בקרב בני נוער עולים ובני עולים מאתיופיה וברית המועצות לשעבר ( 8 במאי 2014 )

מאמר מאת: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי ודגנית לוי
מצ"ב כקובץ PDF: שימוש בשפה שהעברית

דו"חות האגודה וניירות עמדה

עקרונות האגודה לקידום הישגיהם הלימודיים וקליטתם החברתית של תלמידים יוצאי אתיופיה ( 27 בפברואר 2014 )

PDF גרסת הדפסה
תוצאות מבחני המיצ"ב, הזכאות לתעודת בגרות והמבחנים הפסיכומטריים המתפרסמים ע"י משרד החינוך מצביעים שקיים עדיין פער משמעותי בין רמת הישגיהם הלימודיים של תלמידים יוצאי אתיופיה לבין כלל התלמידים במגזר היהודי. פערים אלו מתרחבים והולכים עם העלייה בקבוצת הגיל וממשיכים להתקיים גם בקרב בני הדור השני של יוצאי אתיופיה, ילידי ישראל. לפערים אלו קיימת […]

« לעמוד הבא לעמוד הקודם »