החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (13.05.2012): שיפור קליטת יוצאי אתיופיה ( 20 בפברואר 2014 )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4624.aspx
החלטה מספר 4624 של הממשלה מיום 13.05.2012
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: שיפור קליטת יוצאי אתיופיה
מחליטים
בהמשך להחלטות הממשלה מספר 1665 מיום 13.5.2007, מספר 3116 מיום 10.2.2008, מספר 188 מיום 12.5.2009, מספר 1562 מיום 28.3.2010, מספר 1979 מיום 15.7.2010, מספר 2506 מיום 28.11.2010, ובמטרה להמשיך לפעול לשילובם המוצלח של יוצאי אתיופיה בחברה בישראל, לאשר תכנית כדלקמן:
1. […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (12.05.2009): קליטת בני העדה האתיופית ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des188.aspx
החלטה מס. 188 של הממשלה מיום 12.05.2009.
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: קליטת בני העדה האתיופית
מחליטים
בהמשך להחלטה מס' 3116 של הממשלה מיום 10 בפברואר 2008 (להלן – ההחלטה), שעניינה תכנית חומש לקליטת בני העדה האתיופית (להלן – התכנית), ובמטרה לאפשר את המשך מימושה בשנים 2009 ואילך, לקבוע כדלקמן:
1. לתקן את סעיף 8.1. להחלטה, ולקבוע את […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (28.11.2010): ייצוג הולם ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des2506.aspx
 החלטה מס. 2506 של הממשלה מיום 28.11.2010.
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה
מחליטים
בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט-1959, ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 1665 מיום 13.5.2007, בנושא קליטת עולים מאתיופיה בשירות המדינה:
א. בשנת 2011, תיועדנה לבני קהילת יוצאי אתיופיה 30 משרות נוספות באחד מהדירוגים האקדמאיים בשירות המדינה, מתוכן […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (9.2.2014): גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1300.aspx
החלטה מספר 1300 של הממשלה מיום 09.02.2014
הממשלה ה – 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה – גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית
מחליטים
1. להטיל על משרד העלייה והקליטה, בשיתוף המשרדים השותפים המנויים מטה, להמליץ לפני הממשלה על מדיניות חדשה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. המדיניות תגובש תוך קיום הליך התייעצות רב-מגזרי […]

לעמוד הקודם »