מחקרים ודוחות חיצוניים

מחקרים ודוחות חיצוניים

עבריינות נוער ונוער מנותק בקרב יוצאי אתיופיה ( )

כמה הערות, הארות ומחשבות בנושא הבנת התופעה והטפול בה
אשר נבעו מהסדנא להורים לנוער מנותק יוצא אתיופיה בקרית-גת, 1997

משה ביטון                             עדנה אשכול                                דני בודובסקי
מנהל המחלקה לקידום                 המחלקה לקידום נוער,                   מנחה הסדנא
 נוער, קריית-גת                           קריית-גת ומנחת הסדנא
 
1.      עובדות
          א.      עבריינות נוער כתופעה, לא הייתה מוכרת בקרב יהודי אתיופיה בארץ מוצאם. תופעה הולכת ומתרחבת זו בישראל היא חדשה.
          ב.      ישנם כמה דרכים להסיק […]

מחקרים ודוחות חיצוניים

שתיית אלכוהול – דילמות בהסברה לעולי אתיופיה ( )

שתיית אלכוהול – דילמות בהסברה לעולי אתיופיה

אלכוהול: דילמות בהסברה לעולי אתיופיה
דני בודובסקי, יוסף דוד, יחיאל ערן
ביתאצ'ין, מרכז מידע וייעוץ בנושאי משפחה לעולי אתיופיה, ג'וינט ישראל
יעקב אליאס
עובד חינוכי סוציאלי, אתר קרוואנים, חולדה
1995 מתוך: נחום מיכאלי ואורית נאור (עורכים): אלכוהול והסברה

“לץ היין, הומה שכר, וכל שוגה בו- לא יחכם” (משלי כ', א')
“אף אם המחלה (של השתיינות) אינה הורגת, הרי את הבית […]

מחקרים ודוחות חיצוניים

מוסיקה חובקת עולם – על מחלת הזאר ( )

25.6.07
שמחה אסרסאי-אנגדה
מוסיקה למטרה רפואית
בני האדם הקדמונים הבינו שלמוסיקה יש כוחות גדולים הרבה יותר ושאפשר לנצלה כתעמולה יעילה לפתרון בעיות רפואיות.
כמו כן מסקירה ספרותית עולה כי , המוסיקה תפסה מקום נכבד בחיי אבותינו "אבי כל תפש כינור ועוגב" (בראשית ד, 21). למוסיקה היו כמה שימושים טיפוליים: היא היוותה אמצעי להרגיע ולעודד את רוח האדם. אחת הדוגמאות […]

מחקרים ודוחות חיצוניים

עם הפלאשים – יהודי חבש/אתיופיה, 1974 ( )

עם הפלאשים – יהודי חבש/אתיופיה, 1974
 
עם הפלאשים- יהודי חבש/אתיופיה,
ספטמבר-אוקטובר 1974
תוספות והבהרות 2007

תוכן עניינים
עם הפלאשים- יהודי חבש/אתיופיה, ספטמבר-אוקטובר 1974. 2
הם ואנחנו מעם אחד. 2
חיים עם שבט הפלאשים באתיופיה. 3
היסטוריה ומנהגים של השבט היהודי "פלאשה"- על פי הכס "אבא אורי בן ברוך"3
ובינתיים בישראל- כולל העליות החשאיות והגלויות. 3
מפת סיכום- שלושת "מסעי העליה" שעשו יהודי אתיופיה. 3
הנסיונות […]

« לעמוד הבא לעמוד הקודם »