מ.מ.מ – מרכז המחקר והמידע בכנסת

מ.מ.מ - מרכז המחקר והמידע בכנסת

שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך ( )

מבוא
מסמך זה נכתב לקראת דיון של ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא תלמידים יוצאי אתיופיה (כלומר תלמידים עולים מאתיופיה ותלמידים שהוריהם או אחד מהוריהם נולדו באתיופיה). זה שנים שנמתחת ביקורת קשה על המדיניות בכל הקשור לשילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך, וועדות הכנסת הנוגעות בדבר עסקו בכך רבות. בעבר הופנתה ביקורת בעיקר כלפי יישום מדיניות הממשלה, […]

« לעמוד הבא לעמוד הקודם »